Kweek met de Europese blauwstaart (Tarsiger Cyanurus)

De blauwstaart (Tarsiger Cyanurus) is een van mijn favoriete insecteneters. Vaak wordt de Aziatische blauwstaart (Tarsiger Rufilatus) tot dezelfde soort gerekend. De soort die ik kweek is echter de Europese blauwstaart, die duidelijk van de Aziatische blauwstaart verschilt. Zo worden de Aziatische blauwstaarten veel blauwer dan de Noord-Europese soort en zijn ze ongeveer 1 cm kleiner en wat ranker van vorm. Bij mijn weten wordt de Aziatische blauwstaart in Nederland niet gekweekt, ik ben ze althans nog nooit tegen gekomen bij liefhebbers. De blauwstaarten komen het 2e jaar pas op kleur, maar kunnen in het 1e jaar al gewoon voor nageslacht zorgen. Op de onderstaande foto staat mijn kweekman die nu na 2e rui op kleur is.

dsc_1745

In 2014 kweekte ik voor het eerst met deze prachtige soort, en heb ik ook al eens een kweekartikel over deze vogel geschreven. Door de verhuizing had ik dit jaar niet veel kweekkoppels voor de kweek, en toen de nieuwe volières in april klaar waren kon ik van een bevriende kweker een reserve koppel blauwstaarten overnemen voor de kweek.  Het was een nieuw samengesteld koppel met een jonge man van 2015 en een overjarige pop die bij een Duitse kweker al voor nageslacht had gezorgd. De vogels werden het eerste weekend van mei losgelaten in een volière van 5 bij 4 meter en 3 meter hoog. Als gezelschap hadden ze een koppel rozebuikgorzen en 2 koppels witkeelbijeneters. Deze samenstelling ging prima, ik heb geen enkele keren gevechten zien met de andere vogels. Bij de samenstelling hou ik er altijd rekening mee dat er geen soorten bij elkaar in zitten die nauw aan elkaar verwant zijn of dezelfde broedgewoonten hebben. Als voeding verstrek ik onbeperkt meelwormen en een eigengemaakt eivoer met pinky’s en buffalowormen en Unicomplet korrels van Nutribird. De meelwormen worden eerst gevoerd met een eigengemaakt meelwormen voer en vervolgens besprenkeld met een paar druppels multivitaminen en dan bepoederd met insectenstrooipoeder van Avis Cibum.

De kweek

In 2014 begonnen mijn blauwstaarten ontzettend laat met de kweek (laatste week juli het 1e ei) en wat me nu opviel was dat de man al direct vanaf het begin dat hij in de volière zat aan het baltsten en zingen was. Dit zingen doen de vogels vooral nachts.

Nestelen

De man en pop toonden weinig interesse in elkaar maar toch begon de pop rond 20 mei te nestelen. De pop bouwde in 2 dagen tijd een mooi nest in een half open nest kastje op 1 meter hoogte. Als nestmateriaal gebruikte ze vooral mos en gedroogd gras en het geheel werd afgewerkt met geitenhaar en gemengd nestmateriaal voor Europese vogels. Begin juni zat de pop op 7 eieren te broeden maar ik had er weinig hoop op dat de eieren bevrucht zouden zijn, want de man zag ik nooit bij de pop of het nest. Het gedrag van de man begon wel te veranderen toen de pop eenmaal zat te broeden, en zodra de pop van het nest af kwam ging hij haar achter na en dit nam behoorlijk serieuze vormen aan. Op 9 juni ging de man zo tekeer tegen de pop dat ik maar is besloot actie te ondernemen. Allereerst heb ik de eieren geschouwd en tot mijn verbazing bleken deze alle 7 bevrucht. Toen kwam de vraag wat ik moest doen: het risico lopen dat de man de pop wat zou aandoen of de man erbij wegvangen en hopen dat de pop het nest niet in de steek zou laten? Ik besloot het laatste te doen. Alleen is dit makkelijker gezegd dan gedaan in een beplante voliere van 60 M3. Na een half uur vangen had ik de man eindelijk te pakken en plaatste ik hem in een tt kooi die in de volière gezet werd. De pop trok zich hier weinig van aan en zat binnen 5 minuten weer op het nest. Vanaf dit moment ben ik ook klein levend voer gaan voeren in de vorm van kleine krekels (maat 2 en 3), mini meelwormen en fruitvliegen. Het is belangrijk dat de pop aan het voer gewend is zodra de jongen uitkomen. De krekels had de pop in een mum van tijd gevonden, de fruitvliegjes heb ik de pop tijdens de kweek nooit naar zien omkijken.

De eieren komen uit

Op 12 juni zag ik de pop voor het eerst met voer naar het nest vliegen, ze pakte vooral krekeltjes die ik aanbood in een aquarium. Na controle lagen er 6 jongen en 1 ei in het nest. Het resterende ei is later ook uitgekomen want in totaal lager er de volgende dag 7 jongen in het nest. De eerste 3 dagen ging het voorspoedig en de pop voerde af en aan met krekels en mini meelwormen (3-4 mm groot). Na 5 dagen was ik helaas 1 jong kwijt en zag de rest ook een beetje bleek. Ik pakte enkele jongen uit het nest om ze te bekijken en ik vond de levers erg groot en aan de donkere kant. Ik ben toen meteen begonnen om de insecten heel licht te bepoederen met wat ESB3 omdat ik vermoede dat de jongen last hadden van atoxoplasmose. Ik denk dat ik hierdoor de schade in het nest wel wat beperkt heb, maar na 8 dagen was ik toch nog een jong kwijt. Ik heb toen nog 1 dag gewacht en op de 9e dag zaten de resterende 5 jongen al redelijk in de veren en heb ik besloten om ze verder met de hand groot te laten brengen door een bevriende kweker, omdat de jongen toch enigszins futloos in het nest zaten. De jongen verder gevoerd met een nieuw handopfokvoer van Avis Cibum die ik dit jaar voor het eerst had om te testen. Dit handopfokvoer sloeg geweldig aan en na 2 dagen zaten de jongen perfect in de veren en waren ze wel voor 30% in vlees toegenomen. Helaas kregen de jongen toen ze 15 dagen oud waren toch nog enige terugslag en overleden er nog 2 van de 5. De overige 3 jongen zijn prima zelfstandig geworden.

Deze hele cyclus herhaalde zich nog een keer in een 2e ronde die aanmerkelijk beter ging. Ditmaal kozen de blauwstaarten voor een berkenblok op 2,5 meter hoogte. Weer legden ze 7 eieren, die allemaal uitkwamen en de man was deze ronde ook niet lastig tegen over de pop. De man toonde echter nog steeds geen interesse in het nest en ik heb de man beide rondes dan ook nooit de jongen zien voeren, terwijl mijn man waar ik in 2014 mee kweekte dit wel deed. Helaas kregen we in juli alleen nog enkele hele warme vochtige dagen en het nest hing in de brandende zon. Ik heb toen nog een witte tempexplaat boven op de volière gelegd boven het nest maar op 18 juli lagen er nog maar 3 levende jongen in het nest. De rest was allemaal in de beplanting gedumpt door de ouders. Deze 3 jongen heb ik toen ook maar weggenomen omdat ik aan de ontlasting kon zien dat de jonge vogels last hadden van een bacteriële infectie. Deze 3 jongen zijn ook weer grootgebracht met de handopfok van Avis Cibum en ik heb hier wat kweekpoeder aan toegevoegd om de bacteriële infectie te bestrijden. Dit sloeg goed aan en de jongen groeiden voorspoedig en kregen nu bij het zelfstandig worden ook geen terugslag.

Resumé

De blauwstaart is een prachtige vogel, die vrij gemakkelijk tot broeden over gaat. De kweek is echter niet zo gemakkelijk, mede omdat de vogels heel erg gevoelig zijn voor atoxoplasmose en bacteriële infecties. Als ik er niet voor gekozen had om de jongen met de hand verder op te fokken denk ik dat ik er geen één over had gehouden dit jaar. De vogels zijn denk ik zo gevoelig omdat in hun verspreidingsgebied, geen of andere besmettingen voorkomen. Om besmettingen te voorkomen werk ik zo steriel mogelijk en krijgen de levende insecten eerst allemaal zemelen te eten die vochtig gemaakt zijn met water waar 1 gram ESB3 per liter water aan toegevoegd is. Zo probeer ik besmetting met atoxoplasmose via het voer te voorkomen. Er lopen echter ook wilde vogels over het voliere dak heen die door hun ontlasting besmettingen overbrengen, zo zijn er altijd nog wel zaken waar je geen of minder invloed op hebt waardoor de vogels toch besmet kunnen raken. Het was een kweekseizoen met vallen en opstaan maar nu ik mijn koppel blauwstaarten weer mooi door de rui heb, eveneens als de 6 overgebleven jongen ben ik toch wel tevreden over dit kweekseizoen.

Door René Kleine

20160616_082209_resized jonge bauwstaarten 7 dagen oud